Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 119К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
-- изберете --


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Биографични бележки от Олга Захариева Круша. (13 февр. 1899)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Договор между Анастас Тодоров, хаджи Мано Букурещли, хаджи Никола Йоану, Филипов… (1 ян. 1850)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Договор за назначаването на Захари Круша за певец в Самоковската митрополитска ц… (1 апр. 1852)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Пълномощно от Мица Захариева, съпруга, за наследството й. (9 февр. 1865)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Молба до софийския губернатор за преместването на Николай Корнилиевич, квартиран… (Б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Тефтерче със сметки за приходи и разходи, дадени пари назаем с лихва, получени з… (1847–1880)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Тефтерче със сметки, народни умотворения, песни и стихове от Христо Ботев, народ… (1875)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Писмо до Тодор Бурмов за събирането на данъците. (1879)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Писмо до Николай Дмитриевич с благодарност за издаден паспорт и готовност за слу… (7 юни 1857)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Писма до Марин Дринов за отпускане помощ за дъщеря му и отпуснатата пенсия. (1879)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 81