Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на опис: 14
Номер на фонд: 159К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


Оригинал;Печатно;


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Бюджет за доходите на Княжеството, които сe очаква да постъпят от 1 март 1880 г.… ([1880 – 1881])
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 2 / / Бюджет за разходите на Княжеството от 1 януари 1882 г. до 1 януари 1883 г. [Софи… ([1882])
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 3 / / Бюджет за прихода и разхода на Княжеството за 1883 година. [София], Държ. печатн… ([1883])
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 4 / / Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1884 година.… (1884)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 5 / / Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1885 година.… (1885)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 6 / / Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1886 година.… (1886)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 7 / / Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1888 година.… (1888)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 8 / / Законопроект за окончателното сключване на бюджета [на Българското княжество] за… (1892)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 9 / / Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1891 година. С.: Държ… (1891)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 10 / / Законопроект за окончателното сключване на бюджета [на Княжество България] през … (1894)
Регистриран / Дигитален обект - Активен

Общ брой намерени резултати: 49