Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на опис: 9
Номер на фонд: 246К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


Оригинал;Машинопис; Печатно; Ръкопис;


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Регистър на венчилата в с. БЕЛОВОДИЦА и в с. ТРОЯЦИ, Прилепска каза, Велешка епа… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 2 / / Регистър на венчилата в с. НИКОДИМ, Прилепска каза, Велешка епархия, Битолски ви… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 3 / / Регистър на венчилата в с. НИКОДИМ, Прилепска каза, Велешка епархия, Битолски ви… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 4 / / Регистър на венчилата в с. РАКЛЕ, Прилепска каза, Велешка епархия, Битолски вила… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 5 / / Регистър на венчилата в с. ТОПЛИЦА, Прилепска каза, Велешка епархия, Битолски ви… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 6 / / Регистър на венчилата в с. БАБЧОР, Костурска каза, Костурска епархия, Битолски в… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 7 / / Регистър на венчилата в с. БАБЧОР, Костурска каза, Костурска епархия, Битолски в… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 8 / / Регистър на венчилата в с. БАБЧОР, Костурска каза, Костурска епархия, Битолски в… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 9 / / Регистър на венчилата в с. БЪГАРСКО (БУГАРСКО) БЛАЦА, Костурска каза, Костурска … (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен
Архивна единица № 10 / / Регистър на венчилата в с. ВИШЕНИ (ВИШИНИ), Костурска каза, Костурска епархия, Б… (б.д.)
Регистриран / Дигитален обект - Активен

Общ брой намерени резултати: 534