Информационна система на държавните архиви

Служебен опис

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 55Б
Елементи на описание за ниво Опис
Служебен опис
-- изберете --


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Служебна архивна единица № 1 / /
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 1