Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Пловдив - 28
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 2764
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Кореспонденция с висшестящи органи и организации, институции и Община Пловдив по… (29 март 1985 – 8 дек. 1997)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Правилник за вътрешния трудов ред (1992 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Решения от заседания на Педагогическия съвет (4 септ. 1996 – 11 ноем. 1997)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Договор за съвместна дейност на училището със Съветското консулство в Пловдив с … (1 дек. 1985 – 20 ноем. 1990)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Вестници „Ученическа реч“, „Ученическо творчество“ и юбилеен лист „Алеко“ (1960 – окт. 1993)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Дипломи, грамоти, поздравителни адреси, писма и отличия за награждаване на учили… (10 юни 1972 -3 март 1990)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Справки, информации, доклади, спомени и брошури по случай честване на 75-годишни… (1985 - 1985)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Писма, Указ и Организационен план във връзка с честване на 80-годишния юбилей на… (10 ян. 1994 – 28 септ. 1995)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Годишни информации и таблици, относно резултатите от проверка за входното ниво н… (1996 - 1997)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Доклад от Национална научно-педгогическа конференция: „Актуални проблеми на ранн… (3 апр. 1995 – 5 апр 1995)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 25