Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Монтана - 24
Номер на опис: 2
Номер на фонд: 375К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Летописна книга на Основно училище - с. Котеновци. (1 окт. 1922 - 15 юли 1984 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Албум на Основно училище - с. Котеновци. (11 февр. 1936 - 23 март 1970 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Царски указ, кореспонденция, обявления, протоколи от комисии за построяването на… (19 апр. 1914 - 20 авг. 1925 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 3