Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Монтана - 24
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 375К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Летописна книга на Основно училище "Васил Левски" - с. Котеновци. (1887 - 1934 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Протоколна книга на Основно училище "Васил Левски " - с. Котеновци. (1920 - 1922 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Протоколна книга на Основно училище "Васил Левски " - с. Котеновци. (1922 - 1926 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Протоколна книга на Основно училище "Васил Левски " - с. Котеновци. (1931 - 1932 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Протоколна книга на Основно училище "Васил Левски " - с. Котеновци. (1934 - 1936г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Протоколна книга на Основно училище "Васил Левски " - с. Котеновци. (1936 - 1937 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Протоколна книга на Основно училище "Васил Левски " - с. Котеновци. (1937 - 1938 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Протоколна книга на Основно училище "Васил Левски " - с. Котеновци. (1938 - 1941 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Протоколна книга на Основно училище "Васил Левски " - с. Котеновци. (1941 - 1944 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Регистър за задължително обучение на Основно училище "Васил Левски " - с. Котено… (1922 - 1935 г.)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 12