Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Монтана - 24
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 159К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Кореспонденция на енорийския свещеник на с. Котеновци (с. Якимово) с Ломско архи… (3 май 1894 - 1926)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Кореспонденция на енорийския свещеник на с. Котеновци (с. Якимово) с Ломско архи… (4 март 1931 - 19 ноем. 1940)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Кореспонденция на енорийския свещеник на с. Котеновци (с. Якимово) с Ломско архи… (17 дек. 1940 - 31 дек. 1948)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Бюджети на църковното настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Котеновц… (16 дек. 1895 - 1927)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Бюджети на църковното настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Котеновц… (4 март 1931 - 28 юни 1942)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Бюджети на църковното настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Котеновц… (10 дек. 1940 - дек. 1947)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Тефтер за църковните пари на църковно настоятелство при църквата „Св. Архангел М… (1883 - 1891)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Квитанционна книга на църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с.… (1898 - 1916)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Квитанционна книга на църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с.… (1899 - 1903)
Пресъставен / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Главна книга за разходите на църковното настоятелство при църквата „Св. Архангел… (1899 - 1906)
Пресъставен / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 25