Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 684К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Протоколна книга от заседания на Учителския съвет (1933 - 1934)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Протоколна книга от заседания на Учителския съвет (1935 - 1938)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Протоколна книга от заседания на Учителския съвет (1938 - 1942)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Ревизионна книга (1890 - 1945)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Ревизионна книга (1930 - 1962)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Книга за експлоатеция на училищните имоти (1920 - 1927)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Главен отчет на училищното настоятелство (1926 - 1927)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Преписки за училищните имоти (1925 - 1929)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Годишни отчети за учебно-възпитателната работа (1925 - 1942)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Таблици за обществената дейност на учителите (1937 - 1942)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 31