Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 647
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 3 / / Дневник - каре (1954)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Годишен счетоводен отчет (1954)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Дневник - каре (1955)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Годишен счетоводен отчет (1955)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Годишен счетоводен отчет (1956)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Дневник - каре (1957)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Главна счетоводна книга (1957)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 11 / / Дневник - каре (1958)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 12 / / Годишен финансов план с приложения към него (1958)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 13 / / Годишен счетоводен отчет и финансов план (1959)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 35