Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Бургас - 15
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 251К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Протоколна книга на Учителския съвет. (9 май 1939 - 15 окт. 1940)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Протоколна книга на Учителския съвет. (9 ноем. 1940 - 9 ноем. 1942)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Протоколна книга на Учителския съвет. (18 ноем. 1942 - 10 юни 1946)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Заповедна книга. (13 ян. 1932 - 21 юни 1957)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Ревизионна книга за извършени ревизии. (12 дек. 1921 - 12 апр. 1922)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Актова книга за приемане и предаване на инвентара и пособията при училището от е… (23 ноем. 1931 - 23 юни 1941)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Инвентарна книга. (25 окт. 1933 - 18 окт. 1940)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Инвентарна книга. (28 февр. 1938 - 9 септ. 1938)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Инвентарна книга. (9 дек. 1939 - 23 апр. 1953)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Книга за покани и разпоредби. (18 ноем. 1938 - 10 юни 1955)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 11