Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Бургас - 15
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 653К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Протоколна книга от общи събрания на читалище "Съзнание" - с. Русокастро, Бургас… (1931 - 1956)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Бюджет за приходите и разходите на читалище "Съзнание". (1941)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Бюджет за приходите и разходите на читалище "Съзнание" - с. Русокастро, Бургаско… (1942)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Бюджет за приходите и разходите на читалище "Съзнание" - с. Русокастро, Бургаско… (1943)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Бюджет за приходите и разходите на читалище "Съзнание" - с. Русокастро, Бургаско… (1944)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Годишен отчет на народно читалище "Съзнание" - с. Русокастро, Бургаско. (1941)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Годишен отчет на народно читалище "Съзнание" - с. Русокастро, Бургаско. (1942)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Годишен отчет на народно читалище "Съзнание" - с. Русокастро, Бургаско. (1943)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Преписка с годишни отчети и годишни сведения за дейността на читалището. (1937 - 1938)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Преписка с месечни, тримесечни и годишни отчети на читалищата в селата Русокастр… (1943 - 1955)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 26