Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – Благоевград - 14
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 1066
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
П(приет/комплектуване);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Окръжни, указания, инструкции и заповеди на висшестоящи органи за работата на со… (1958 - 1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Годишни доклади за дейността на дома (1958 - 1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Годишни планове за дейността на дома (1958 - 1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Бюджетни сметки (1958 - 1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Годишни баланси (1958 - 1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1958 - 1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Шатни разписания (1958 - 1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Годишни доклади за дейността на профорганизацията (1958 - 1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 8