Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – София - 13
Номер на опис: 2
Номер на фонд: 1328К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
К(срещу възнаграждение);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Снимка на опозиционните водачи на партии, затворени от правителството на Алексан… (1919.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Снимка от посрещането на Кирил Христов и дъщеря му в Стара Загора след завръщане… (1939.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Снимка от моста над с. Мандрица, построен през 1936 г. с общински средства. (1936.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Снимка с изглед на храма в Ерусалим. (1934.)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Тетрадка с 83 изписани ръкописни страници с молив. Това са лични впечатления, на… (1930 - 1932)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 5