Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – София - 13
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 1328К
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
К(срещу възнаграждение);


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Снимка на Л. Кутинчева на 2-год. възраст, гр. Силистра. (1912)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Снимка на Л. Кутинчева на 6-годишна възраст, гр. Силистра - Румъния. (1916)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Снимка на Л. Кутинчева като ученичка в IV клас, с родителите си и братовчедка си… (1924)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Снимка на Л. Кутинчева със съученичките й в Силистра. (1926)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Снимка на Л. Кутинчева със съученици и съученички - Букурещ. (1926)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Снимка на Л. Кутинчева със своята най-добра приятелка - Силистра. (1927)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Снимка на Л. Кутинчева като абитуриентка - Силистра. (1928)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Най-старият паспорт за пътуването на Л. Кутинчева. (1929 - 1931)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Журналистическа карта от редакцията на в-к "Дневник", заверена от Дирекция на пе… (1935)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Снимка, представляваща част от пътя на Кутинчева, пътешествала от Варна до Южен … (1929 - 1943)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 182