Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – София - 13
Номер на опис: 3
Номер на фонд: 720
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
-- изберете --


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Правилник от МНП за задължително основно образование (22 апр. 1964)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Правилник от МНП за общо - образователното трудово политехническо училище (1973)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Наредба и вътрешни правила за организация на работната заплата в системата на на… (1 март 1977)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Протоколна книга от заседания на учителския съвет (12 септ. 1976- 16 юни 1980)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Правилник за дейността на родителския комитет ([1971])
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / План за работата на родителския комитет през учебната 1972/1973г. ([1972])
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / План за работата на родителския комитет през учебната 1973/1974г. ([1973])
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / План за работата на родителския комитет през учебната 1974/1975г. ([1974])
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / План за работата на родителския комитет през учебната 1975/1976г. ([1975])
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Програма за проведена викторина послучай 80 години от създаването на училището ([1971])
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 41