Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – София - 13
Номер на опис: 2
Номер на фонд: 720
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
-- изберете --


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Протоколна книга от заседание на педагогически съвет (15 септ. 1956- 16 юни 1965)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Протоколна книга от заседание на педагогически съвет (3 септ. 1965- 29 юни 1968)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Протоколна книга от заседание на педагогически съвет (27 дек. 1971- 15 юни 1972)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Протоколна книга от заседание на педагогически съвет (11 септ. 1972- 14 дек. 1972)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Отчетен доклад на директора за дейността на училището за уч. 1966/67г (1967)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Годишни статистически отчети за успеха и движението на учениците (1967-1972)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Годишни статистически отчети за успеха и движението на учениците (1969-1971)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Годишни статистически отчети за учебно-възпитателната работа в училищата (1969-1971)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Годишни статистически отчети за учебно-възпитателната работа в училищата (1968-1972)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Годишни планове на комисиите за борба за противообществени прояви за учащите се (1964-1970)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 14