Информационна система на държавните архиви

Инвентарен опис

Основна информация
Архив: ДА – София - 13
Номер на опис: 1
Номер на фонд: 720
Елементи на описание за ниво Опис
Инвентарен опис
-- изберете --


 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:

 
 
Обем и носител
 


-- изберете ---- изберете --


-- изберете --

 
Наличие на копия
 

Архивни единици в описа
Номер:
Ключови думи:
Дата от: Дата до:
Приблизителна дата:


Архивна единица № 1 / / Протоколна книга на учителския съвет (1942-1951)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 2 / / Протоколна книга на учителския съвет (1951-1954)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 3 / / Книга за наредби, покани и съобщения (1942-1948)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 4 / / Книга за наредби, покани и съобщения (1948-1950)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 5 / / Дело с окръжни от :Министерство на народното просвещение, Училищното настоятелст… (1944-1945)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 6 / / Дело с окръжни от :Министерство на народното просвещение, Училищното настоятелст… (1945-1946)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 7 / / Дело с окръжни от : Министерство на народното просвещение, Софийска градска учеб… (1946-1947)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 8 / / Дело с окръжни от :Министерството на народната просвета, Отдел "Народна просвета… (1947-1948)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 9 / / Дело с окръжни, указания и инструкции от : Министерство на народната просвета, С… (1948-1949)
Регистриран / Дигитален обект - Не
Архивна единица № 10 / / Дело с входящи и изходящи писма по ограмотяването с Отдел"Народна просвета" при … (1949-1950)
Регистриран / Дигитален обект - Не

Общ брой намерени резултати: 15