Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на фонд: 1989К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

Копие; Оригинал; Чернова;Машинопис; Печатно; Ръкопис;


Бълг. ез.; Нем. ез.; Фр. ез.;


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1932–1988)
Усъвършенстван
Архивът на Владимир Кавалджиев е дарен на Централен държавен архив през 1992 г. от съпругата му художничката Йорданка Кавалджиева. Документите са включени в инвентарен опис № 1 на фонд 1989К. Научно-технически са обработени през 1992 г. Усъвършенстването на инвентарния опис се налага поради изгубван…

Общ брой намерени резултати: 1