Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на фонд: 246К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1863-1915)
Регистриран
Инвентарен опис № 2 / / (1905-1954)
Регистриран
Инвентарен опис № 3 / / (1864-1974)
Регистриран
Инвентарен опис № 4 / / (1863-1967)
Регистриран
Инвентарен опис № 5 / / (1874-1965)
Регистриран
Инвентарен опис № 6 / / (1881-1952)
Регистриран
Инвентарен опис № 7 / / (1762-1920)
Регистриран
Инвентарен опис № 8 / / (1883-1937)
Регистриран
Инвентарен опис № 9 / / (1906-1912)
Регистриран
Настоящият пореден инвентарен опис 9 на ф. 246К включва енорийски регистри (Libri status animarum)* на спадащото към духовната юрисдикция на Българската екзархия в Цариград източно-православно българско население в европейските предели на Османската империя – Източна (Одринска) и Западна (Беломорска…
Инвентарен опис № 10 / / (1906-1907)
Регистриран
Настоящият пореден инвентарен опис 10 на ф. 246К включва енорийски регистри (Libri status animarum)* на спадащото към духовната юрисдикция на Българската екзархия в Цариград източно-православно българско население в европейските предели на Османската империя – Източна (Одринска) и Западна (Беломорск…

Общ брой намерени резултати: 11