Информационна система на държавните архиви

ЧП

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на фонд: 55Б
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
ЧП

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Служебен опис № 1 / /
Регистриран

Общ брой намерени резултати: 1