Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Пловдив - 28
Номер на фонд: 2764
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1960-1997)
Регистриран
Документацията на училището се съхранява в едно архивохранилище в сградата на Дирекцията, оборудвано с дървени стелажи. Документи, предимно текущи се съхра-няват и в канцелариите при съответните длъжностни лица. Документацията в хранили-щата се съхранява в систематизиран вид. Извън сграда на Дирекци…

Общ брой намерени резултати: 1