Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Монтана - 24
Номер на фонд: 125К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1889 - 1952)
Регистриран
Документите на църковното настоятелство при храма “Св. Възнесение” – с. Прогорелец (дн. Якимово І) постъпват за постоянно запазване в Държавен архив – Михайловград (дн. Монтана) през 1963 г. с Акт за предаване и приемане на архивни фондове. Предадени са от Държавен архив – гр. Враца. В плана на ТД “…

Общ брой намерени резултати: 1