Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Монтана - 24
Номер на фонд: 503
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1944 - 1962)
Регистриран
Инвентарен опис № 2 / / (1959 - 1980)
Регистриран
Инвентарен опис № 3 / / (1974 - 1991)
Регистриран
Документалните материали на Основно училище "Д-р Петър Берон" - Якимово 1 се обработват за трети път и обхващат периода 1975/1976 – 1985/1986 г. Обработени са и комплектувани 16 архивни единици за Държавен архив - Михайловград, 6 дела от справочен характер, оставени на съхранение в Средно основно уч…
Инвентарен опис № 4 / / (1936 - 2002)
Регистриран
Настоящата експертиза е 4 по ред и обхваща периода 1986/1987-1992/1993 учебни години. За постоянно запазване са заделени 11 (единадесет) архивни единици. В описа с дългосрочно справочно значение са описани 32 (тридесет и две) дела, които ще се съхраняват в архива на училището, в описа на документит…

Общ брой намерени резултати: 4