Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Монтана - 24
Номер на фонд: 459
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1892 - 1959)
Регистриран
Инвентарен опис № 2 / / (1957 - 1972)
Регистриран
Инвентарен опис № 3 / / (1956 - 1998)
Регистриран
Документалните материали на Основно училище "Васил Левски" - с. Якимово - 2 се обработват за трети път и обхващат периода 1971 до1984 г. Обработени са и комплектувани 16 архивни единици за Държавен архив - Михайловград, 15 архивни единици от справочен характер за Начално училище "Васил Левски" - с.…

Общ брой намерени резултати: 3