Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Монтана - 24
Номер на фонд: 1099
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1966 - 1975)
Регистриран
Инвентарен опис № 2 / / (1975 - 1991)
Регистриран
Документите на Помощно училище - с. Якимово се обработват за втори път и обхващат периода 1976-1986 г. Обработени са и комплектувани 23 архивни единици за Държавен архив - Михайловград, 11 архивни единици от справочен характер и 124 дела неподлежащи на запазване. Липсват: протоколна книга от засед…
Инвентарен опис № 3 / / (1969 - 1997)
Регистриран
Документите на Помощно училище "Елин Пелин" с. Якимово се обработват за трети път и обхващат периода 1987/88-1996/97 учебни години. За постоянно запазване в Държавен архив гр. Монтана са комплектувани 15 архивни единици, за временно запазване от справочен характер оставени на съхранение в Помощно у…

Общ брой намерени резултати: 3