Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Монтана - 24
Номер на фонд: 159К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1883 - 1950)
Пресъставен
Архивните единици, описани в инвентарен опис № 1 на фонд 159К, са 10 на брой с 0,22 л. м и обхващат периода 1894-1949 г. Има няколко архивни единици с индекси – 6 – 3 бр., 7 – 4 бр., 8 – 5 бр. Документите са предадени са през 1963 г. от Окръжен държавен архив – Враца. На архивните единици, определе…

Общ брой намерени резултати: 1