Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 1253
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1965 - 1975)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка на документите на ДЪРЖАВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО - с. СТОКИТЕ е първа  по ред и обхваща период на комплектуване от 1965 г. до 1975 г. По време на експертизата и техническата обработка на документите се състави Инвентарен опис № 1 на документи…
Инвентарен опис № 2 / / (1976 - 1979)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка на документите на ДЪРЖАВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО - с. СТОКИТЕ е втора  по ред и обхваща период на комплектуване от 1971 г. до  1979 г.  По време на експертизата и техническата обработка на документите се състави Инвентарен опис № 2 на докумен…

Общ брой намерени резултати: 2