Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 1217
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1947 - 1970)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка на документите на СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК - с. ГОРНА РОСИЦА, ГАБРОВСКО е първа по ред и обхваща период на комплектуване от 1947 г. до 1970 г. По време на експертизата и техническата обработка на документите се състави Инвентарен опис № 1 на до…

Общ брой намерени резултати: 1