Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 1094
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1907 - 1972)
Регистриран
Експертизата е първа по ред и обхваща период на комплектуване от 1944 до 1967 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1978 г. от Народно основно училище - с. Горна Росица, Габровско. Съхранявани са в подходящо за целта помещение и са в добро физическо състояние. При експертизата …
Инвентарен опис № 2 / / (1957 - 1989)
Регистриран
Архивните документи на Народно основно училище - с. Горна Росица, Габровско са постъпили в Държавен архив - Габрово през 1985 и 1991 г. с периода на комплектуване от 1 септ. 1968 до 31 авг. 1986 г. Съхранявани са в подходящо за целта помещение и са в добро физическо състояние. При експертизите и те…
Инвентарен опис № 3 / / (1952 - 2002)
Регистриран
Експертизата е четвърта по ред и обхваща период на комплектуване от 1 септ. 1986 до 30 юни 2002 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 2002 г. от Община - Севлиево. Съхранявани са в подходящо за целта помещение и са в добро физическо състояние. При експертизата и техническата об…

Общ брой намерени резултати: 3