Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 1007
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1902 - 1984)
Регистриран
Експертизата е първа по ред и обхваща период на комплектуване от 1944 до 1967 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1977 г. от Народно основно училище "Христо Ботев" - с. Стоките, Габровско. Съхранявани са в подходящо са целта помещение, но голяма част от тях са загубени и унищо…
Инвентарен опис № 2 / / (1962 - 1984)
Регистриран
Експертизата е втора по ред и обхваща период на комплектуване от 1 септ. 1967 до 31 авг. 1978 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1984 г. от Народно основно училище "Христо Ботев" - с. Стоките, Габровско. Съхранявани са в подходящо са целта помещение и са в добро физическо със…
Инвентарен опис № 3 / / (1976 - 2001)
Регистриран
Експертизата е трета по ред и обхваща период на комплектуване от 1 септ. 1978 до 31 авг. 2001 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 2002 г. от Община - Севлиево. Съхранявани са в подходящо са целта помещение и са в добро физическо състояние. При експертизата и техническата обра…

Общ брой намерени резултати: 3