Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 890
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

Копие; Оригинал;Машинопис; Печатно; Ръкопис;


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1902 - 1967)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка е първа по ред и обхваща намерените ценни документи за постоянно съхранение за периода 1944 – 1967 г. Документите са в добро физическо състояние. Не са открити актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение. При експе…
Инвентарен опис № 2 / / (1954 - 1982)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка е втора по ред и обхваща намерените ценни документи за постоянно съхранение за периода 1967 – 1979 г. Документите са в добро физическо състояние. Не са открити актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение. При експе…
Инвентарен опис № 3 / / (1979 - 1992)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка е трета по ред и обхваща намерените ценни документи за постоянно съхранение за периода 1979 – 1987 г. Документите са в добро физическо състояние. Не са открити актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение. При експе…
Инвентарен опис № 4 / / (1985 - 1997)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка е четвърта по ред и обхваща намерените ценни документи за постоянно съхранение за периода 1987 - 1997 г. Документите са в добро физическо състояние. Не са открити актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение. При ек…
Инвентарен опис № 5 / / (1962 - 2020)
Регистриран
Експертизата и техническа обработка на предоставените документи е пета по ред и  обхваща период на комплектуване от 15.09.1997 г. до 31.08.2020 г. Документалните  материали са допълнително постъпление към фонд № 890. Систематизацията на документите се извърши по класификационна схема отговаряща на…

Общ брой намерени резултати: 5