Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 883
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1957 - 1988)
Регистриран
На документалния фонд на Народно читалище "Пробуда" - с. Ряховците, Габровско са извършени три експертизи на ценността и технически обработки, но поради малкия брой систематизирани архивни единици е съставен през 1992 г. 1 инвентарен опис с 32 архивни единици. Има и Опис № 1 на документи за дългосро…

Общ брой намерени резултати: 1