Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 404
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1950 - 1958)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка е първа по ред и обхваща периода 30 септ. 1950 г. до 31 дек. 1958 г. Физическото състояние на документите не е добро. Съхранявани са в не подходящо помещение и след наводнение са похабени част от основните ценни документи. Въпреки това не е о…
Инвентарен опис № 2 / / (1950 - 1977)
Регистриран
Настоящата експертиза е втора по ред и обхваща всички намерени архивни материали за периода 1 ян. 1970 г. до 31 дек. 1977 г. При експертизата на ценността и техническата обработка са съставени следните описи: Инвентарен опис № 2 за съхранение в Държавен архив – Габрово със 110 архивни единици; Опис …
Инвентарен опис № 3 / / (1978 - 1992)
Регистриран
Настоящата експертиза е трета по ред и последна и обхваща всички намерени документи за периода 1 ян. 1978 г. до 31 юли 1992 г. При експертизата на ценността и техническата обработка са съставени следните описи: Инвентарен опис № 3 за съхранение в Държавен архив – Габрово с 95 архивни единици. Опис н…

Общ брой намерени резултати: 3