Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 279
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1949 - 1959)
Регистриран
Експертизата е първа по ред и обхваща период на комплектуване от 1949 до 1959 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1965 г. от Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство „Ганка Стефанова” – с. Кормянско, Габровско. Съхранявани са в подходящо са целта помещение и са в д…
Инвентарен опис № 2 / / (1949 - 1994)
Регистриран
Експертизата е втора по ред и обхваща период на комплектуване от 1 ян. 1981 до 20 май 1995 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1995 г. от Трудово-кооперативно земеделско стопанство в ликвидация - с. Ряховците, Габровско. Съхранявани са в подходящо са целта помещение и са в доб…

Общ брой намерени резултати: 2