Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 245
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1944 - 1959)
Регистриран
Експертизата е първа по ред и обхваща период на комплектуване от 1944 до 1958 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1964 г. от Потребителна кооперация "Подкрепа" - с. Горна Росица, Габровско. Съхранявани са в неподходящо са целта помещение и част от тях са похабени и унищожени. …
Инвентарен опис № 2 / / (1949 - 1970)
Регистриран
Експертизата е втора по ред и обхваща период на комплектуване от 1 ян. 1959 до 31 дек. 1968 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1974 г. от Потребителна кооперация "Подкрепа" - с. Горна Росица, Габровско. Съхранявани са в подходящо са целта помещение и са в добро физическо съст…
Инвентарен опис № 3 / / (1969 - 1981)
Регистриран
Експертизата е трета по ред и обхваща период на комплектуване от 1 ян. 1969 до 30 юни 1980 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1985 г. от Районна потребителна кооперация "Наркооп" - Севлиево. Съхранявани са в подходящо са целта помещение и са в добро физическо състояние.При ек…

Общ брой намерени резултати: 3