Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 961
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1938 - 1968)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка на документите на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ВЪЗХОД" - с. РЯХОВЦИТЕ е първа по ред и обхваща период на комплектуване от 1938 г. до 1968 г. Архивните материали са подредени в подходящо за целта помещение и се съхраняват добре. По време на експер…
Инвентарен опис № 2 / / (1969 - 1980)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка на документите на ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ВЪЗХОД" - с. РЯХОВЦИТЕ е първа по ред и обхваща период на комплектуване от 1969 г. до 1980 г. Архивните материали са подредени в подходящо за целта помещение и се съхраняват добре. По време на експер…

Общ брой намерени резултати: 2