Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 634К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1909 - 1952)
Регистриран
Експертизата е първа по ред и последна. Обхваща период на комплектуване от 1909 до 1942 г. По време на експертизата и техническата обработка на документите се състави Инвентарен опис № 1 на документите за постоянно запазване в Държавен архив - Габрово с 21 a.e.

Общ брой намерени резултати: 1