Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 504К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1897-1957)
Регистриран
Експертизата е първа по ред и обхваща период на комплектуване от 1897 до 1944 г. Архивните документи са постъпили в държавен архив през 1963 г. от Народно основно училище - с. Стоките, Габровско. Съхранявани са в подходящо са целта помещение, но голяма част от тях са унищожени. При експертизата и …

Общ брой намерени резултати: 1