Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 375К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1929-1949)
Регистриран
Архивните документи от описа са постъпили в Държавен архив - Габрово през 1962 г. от Народно читалище „Кирил и Методий“ – с. Стоките, Габровско. Съхранени са малък обем документи, които не разкриват цялостно дейността на читалището. Те обхващат периода 1929 -1949 г. Систематизирани са в Инвентарен о…

Общ брой намерени резултати: 1