Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на фонд: 858
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1966 - 1973)
Регистриран
В предприятието няма определено място за съхранение на архивните материали. Има липсващи ценни архивни документи.
Инвентарен опис № 2 / / (1967 - 1979)
Регистриран
Инвентарен опис № 3 / / (1979 - 1986)
Регистриран
Инвентарен опис № 4 / / (1981 - 2003)
Регистриран
Архивните документи на дружеството не са предавани с опис при смяна на служителите и синдиците. Липсват както документи, подлежащи на постоянно запазване, така и документи от справочен характер. Настоящата експертиза е четвърта поред и обхваща периода 1987 – 2003 г. На Държавен архив Враца са предад…
Инвентарен опис № 5 / / (2003 - 2005)
Регистриран

Общ брой намерени резултати: 5