Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на фонд: 653
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1944 - 1967)
Регистриран
Инвентарен опис № 2 / / (1962 - 1977)
Регистриран
Архивните документи от дейността на кооперацията са в добро физическо състояние. Настоящата експертиза е втора по ред и е за периода 1968 - 1977 година.
Инвентарен опис № 3 / / (1963 - 1987)
Регистриран
Документите от дейността на кооперацията се съхраняват в отделна стая, оборудвана с рафтове. За отговорник по опазване и съхраняване на архивата е определена Цветана Цолова Василева - счетоводител. Настоящата експертиза е трета по ред и е за периода 1978 - 1986 година.
Инвентарен опис № 4 / / (1978 - 1994)
Регистриран
Инвентарен опис № 5 / / (1992 - 2000)
Регистриран
Документите на фондообразувателя се съхраняват в отделно архивохранилище с отговорник Валентина Кирилова Маркова. Настоящата експертиза е пета по ред и е за периода 1991 - 1999 година.

Общ брой намерени резултати: 5