Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на фонд: 477К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1892 - 1947)
Регистриран
Инвентарен опис № 2 / / (1871-1944.1945-1988.2014)
Регистриран
Документите от дейността на Църковно настоятелство при църква „Свето Възнесение” – с. Мраморен, Врачанско са съхранявани в помещението на църквата при сравнително добри условия и са от: - ръководна дейност - протоколи от заседания на църковното настоятелство, кореспонденция с Врачанска Митрополия, т…

Общ брой намерени резултати: 2