Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на фонд: 444
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1950 - 1958)
Регистриран
Архивните документи за периода 1950 - 1958 година се съхраняват в канцеларията на стопанството в дела папки на специални етажерки.

Общ брой намерени резултати: 1