Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на фонд: 424
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1944 - 1959)
Регистриран
Архивните документи, създадени в резултат на дейността на кооперацията са в добро физическо състояние. Настоящата експретиза е първа по ред и е за периода 1944 - 1959 година.
Инвентарен опис № 2 / / (1957 - 1969)
Регистриран
Инвентарен опис № 3 / / (1912 - 1954)
Регистриран

Общ брой намерени резултати: 3