Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на фонд: 309
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1938 - 1954)
Регистриран
Инвентарен опис № 2 / / (1925 - 1979)
Регистриран
Инвентарен опис № 3 / / (1972 - 1986)
Регистриран
Инвентарен опис № 4 / / (1980 - 1998)
Регистриран
Инвентарен опис № 5 / / (1944 - 2008)
Регистриран
След закриване на училището архивните документи са предадени на ОУ „Хр. Ботев” – с. Баница. Документите за постоянно запазване са предадени на Териториален държавен архив – Враца. Липсват: учебни планове, годишни планове, годишни отчети за дейността, щатни разписания и др. Документите от периода със…

Общ брой намерени резултати: 5