Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на фонд: 266
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1944 - 1954)
Регистриран
Инвентарен опис № 2 / / (1944 - 1979)
Регистриран
Архивни документи се съхраняват в училището и са в добро състояние. Проведените експертизи установяват редица липси на ценни документи, вследствие на проникване чрез взлом и изгаряне на част от документите. Запазените ценни документи до 1987 г.са предадени на Държавен архив- Враца.
Инвентарен опис № 3 / / (1977 - 1988)
Регистриран
Инвентарен опис № 4 / / (1952-2013)
Регистриран
След закриване на  Социално – педагогическия интернат „Св. Климент Охридски“ – с. Лик архивните документи са предадени с приемо - предавателен протокол на СОУ „Иван Вазов” - Мездра. Документите за постоянно запазване се предават в Държавен  архив – Враца.  Настоящата експертиза е четвърта поред за п…

Общ брой намерени резултати: 4