Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Враца - 19
Номер на фонд: 867
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1969 - 1975)
Регистриран
Архивните материали по дейността на ДЗС се съхраняват в отделно, подходящо за целта помещение.
Инвентарен опис № 2 / / (1979 - 1994)
Регистриран
Документите за временно запазване се съхраняват в Община Мездра. Настоящата експертиза е втора по ред и е за периода 1975 - 1995 година.

Общ брой намерени резултати: 2