Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Велико Търново - 17
Номер на фонд: 541К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1911 -1961)
Регистриран
Документите на настоятелството за периода 1911 - 1961 г. са предадени на държавно съхранение през 1961 г. по опис №1 с 19 (деветнадесет) а. е.

Общ брой намерени резултати: 1