Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Бургас - 15
Номер на фонд: 251К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1921 - 1957)
Регистриран
Настоящият инвентарен опис е първи по ред и обхваща документи за периода от 1921 до 1957 г.

Общ брой намерени резултати: 1